បញ្ជីនៃ 10 គេហទំព័រភ្នាល់ eSports ជាមួយនឹងការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ eSports Ranker ដែលជាប្រភពរបស់អ្នកសម្រាប់ដំបូន្មានអ្នកជំនាញនៅលើគេហទំព័រភ្នាល់ eSports អនឡាញ។ យើងមានជំនាញក្នុងការផ្តល់នូវការពិនិត្យស៊ីជម្រៅនៃគេហទំព័រភ្នាល់ eSports ល្អបំផុត រួមទាំងប្រាក់រង្វាន់របស់ពួកគេ។ ថ្ងៃនេះ យើងរីករាយនឹងណែនាំអ្នកឱ្យស្គាល់ពិភពនៃការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ។ ការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃគឺជាប្រភេទប្រាក់រង្វាន់ដ៏ពេញនិយមដែលផ្តល់ដោយកាស៊ីណូអនឡាញជាច្រើន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកភ្នាល់ដោយមិនប្រថុយនឹងប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ក្នុងនាមជាអ្នកភ្នាល់ eSports អនឡាញដែលមានបទពិសោធន៍ យើងដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការស្វែងរកប្រាក់រង្វាន់ដ៏ល្អបំផុត ដើម្បីបង្កើនការឈ្នះរបស់អ្នក។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងបានចងក្រងបញ្ជីនៃគេហទំព័រភ្នាល់ eSports កំពូលដែលផ្តល់ការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ។ ចូលទៅកាន់បញ្ជីកំពូលរបស់យើង ហើយចាប់ផ្តើមការភ្នាល់ដោយមានទំនុកចិត្តនៅថ្ងៃនេះ!

បញ្ជីនៃ 10 គេហទំព័រភ្នាល់ eSports ជាមួយនឹងការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ
Keisha Bailey
ExpertKeisha BaileyExpert
Fact CheckerTomas NovakFact Checker

របៀបដែលយើងវាយតម្លៃ និងដាក់ចំណាត់ថ្នាក់គេហទំព័រភ្នាល់ eSports ជាមួយនឹងការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ

នៅ eSports Ranker ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការវាយតម្លៃ និងចំណាត់ថ្នាក់គេហទំព័រភ្នាល់ eSports អនឡាញ។ យើងអនុវត្តវិធីសាស្រ្តហ្មត់ចត់ដើម្បីវាយតម្លៃប្រាក់រង្វាន់របស់គេហទំព័រនីមួយៗ រួមទាំងប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃផងដែរ។ ក្រុមរបស់យើងធ្វើការវិភាគលើកត្តាជាច្រើន ដើម្បីធានាថា យើងណែនាំតែគេហទំព័រល្អបំផុតដល់អ្នកអានរបស់យើង។

តម្រូវការវិលជុំ

កត្តាដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលយើងពិចារណានៅពេលវាយតម្លៃប្រាក់រង្វាន់ការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃគឺតម្រូវការបង្វិលជុំ។ នេះសំដៅទៅលើចំនួនដងដែលអ្នកលេងត្រូវភ្នាល់លើចំនួនប្រាក់រង្វាន់ មុនពេលពួកគេអាចដកការឈ្នះណាមួយ។ យើងស្វែងរកគេហទំព័រដែលផ្តល់នូវតម្រូវការវិលជុំសមហេតុផល ជាធម្មតាចន្លោះពី 5x និង 10x។

ហាងឆេងភ្នាល់រអិលអប្បបរមា

កត្តាសំខាន់មួយទៀតដែលយើងពិចារណាគឺហាងឆេងអប្បបរមាដែលត្រូវការសម្រាប់សន្លឹកភ្នាល់។ យើងស្វែងរកគេហទំព័រដែលផ្តល់ហាងឆេងអប្បបរមាសមរម្យ ជាធម្មតាចន្លោះពី 1.5 និង 2.0។ នេះធានាថាអ្នកលេងមានឱកាសសមហេតុផលក្នុងការឈ្នះការភ្នាល់របស់ពួកគេ និងបំពេញតាមតម្រូវការវិលជុំ។

ការរឹតបន្តឹងពេលវេលា

យើងក៏វាយតម្លៃការរឹតបន្តឹងពេលវេលាដែលទាក់ទងនឹងប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃផងដែរ។ នេះសំដៅទៅលើចំនួនពេលវេលាដែលអ្នកលេងត្រូវប្រើប្រាក់រង្វាន់មុនពេលវាផុតកំណត់។ យើងស្វែងរកគេហទំព័រដែលផ្តល់ការរឹតបន្តឹងពេលវេលាសមរម្យ ជាធម្មតាចន្លោះពី 7 ទៅ 30 ថ្ងៃ។

តែមួយ ឬច្រើន។

ប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការភ្នាល់តែមួយ ឬច្រើនដង។ យើងវាយតម្លៃប្រភេទនៃការភ្នាល់ដែលប្រាក់រង្វាន់អនុវត្តចំពោះ និងថាតើវាផ្តល់ភាពបត់បែនសម្រាប់អ្នកលេងដែរឬទេ។ យើងស្វែងរកគេហទំព័រដែលផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការភ្នាល់តែមួយ និងច្រើន។

ការឈ្នះរង្វាន់អតិបរមា

យើងវាយតម្លៃការឈ្នះអតិបរមាដែលអ្នកលេងអាចរកបានពីប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ។ យើងស្វែងរកគេហទំព័រដែលផ្តល់ការឈ្នះអតិបរមាសមហេតុផល ដែលជាធម្មតាចន្លោះពី $100 ទៅ $500។

ប្រភេទនៃទីផ្សារដែលមានសិទ្ធិ

យើងក៏វាយតម្លៃប្រភេទទីផ្សារដែលមានសិទ្ធិ ដែលប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃអនុវត្តចំពោះ។ យើងស្វែងរកគេហទំព័រដែលផ្តល់ជូននូវទីផ្សារជាច្រើន រួមទាំងហ្គេម eSports ដ៏ពេញនិយមដូចជា League of Legends និង Dota 2 ជាដើម។

ភាគរយភាគហ៊ុនអតិបរមា

ជាចុងក្រោយ យើងវាយតម្លៃភាគរយភ្នាល់អតិបរមាដែលអនុវត្តចំពោះប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ។ នេះសំដៅទៅលើភាគរយនៃការភ្នាល់ដែលអាចដាក់ដោយប្រើចំនួនប្រាក់រង្វាន់។ យើងស្វែងរកគេហទំព័រដែលផ្តល់ភាគរយភាគហ៊ុនអតិបរមាសមហេតុផល ដែលជាធម្មតាមានចន្លោះពី 10% ទៅ 25%។

តើប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃគឺជាអ្វី?

ប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ គឺជាប្រភេទប្រាក់រង្វាន់កាស៊ីណូអនឡាញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងដាក់ការភ្នាល់ដោយមិនប្រថុយនឹងប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ជាធម្មតាចំនួនប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកលេង បន្ទាប់ពីពួកគេដាក់ប្រាក់ដំបូងរបស់ពួកគេ។ អ្នកលេងអាចប្រើចំនួនទឹកប្រាក់បន្ថែមដើម្បីដាក់ភ្នាល់លើទីផ្សារ និងហ្គេមដែលមានសិទ្ធិ។ ប្រសិនបើពួកគេឈ្នះការភ្នាល់របស់ពួកគេ ពួកគេអាចរក្សាការឈ្នះ អាស្រ័យនឹងលក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់រង្វាន់។

ប្រភេទពេញនិយមបំផុតនៃប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ

 •   Free bets bonus is a popular type of bonus offered by eSports bookmakers. It allows players to place bets without risking their own money. There are different types of free bets bonuses, including no deposit free bets, matched free bets, and risk-free bets.
  

គ្មានការដាក់ប្រាក់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ

គ្មានការដាក់ប្រាក់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃគឺជាប្រាក់រង្វាន់ដែលមិនតម្រូវឱ្យអ្នកលេងដាក់ប្រាក់ណាមួយដើម្បីទាមទារពួកគេ។ ពួកវាជាធម្មតាមានបរិមាណតិចតួចចាប់ពី 5 ដុល្លារដល់ 20 ដុល្លារ ហើយមានគោលបំណងផ្តល់ឱ្យអ្នកលេងនូវរសជាតិនៃការផ្តល់ជូនរបស់អ្នកភ្នាល់។ គ្មានការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃដាក់ប្រាក់ជាធម្មតាមកជាមួយលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹង រួមទាំងលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់ និងដែនកំណត់នៃការឈ្នះអតិបរមា។

ការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃដែលផ្គូផ្គង

ការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃដែលបានផ្គូផ្គងគឺជាប្រាក់រង្វាន់ដែលត្រូវនឹងការភ្នាល់ដំបូងរបស់អ្នកលេងរហូតដល់ចំនួនជាក់លាក់មួយ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់ផ្តល់ការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ 100% រហូតដល់ 100 ដុល្លារ អ្នកលេងដែលភ្នាល់ 50 ដុល្លារនឹងទទួលបានបន្ថែម 50 ដុល្លារក្នុងការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ។ ការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃដែលបានផ្គូផ្គងជាធម្មតាមកជាមួយនឹងតម្រូវការភ្នាល់ និងតម្រូវការហាងឆេងអប្បបរមា។

ការភ្នាល់គ្មានហានិភ័យ

ការភ្នាល់ដោយគ្មានហានិភ័យគឺជាប្រាក់រង្វាន់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងភ្នាល់ដោយមិនប្រថុយនឹងប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើការភ្នាល់ចាញ់ អ្នកភ្នាល់នឹងសងប្រាក់ភ្នាល់របស់អ្នកលេងវិញក្នុងទម្រង់នៃការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ។ ការភ្នាល់ដោយគ្មានហានិភ័យជាធម្មតាមកជាមួយលក្ខខណ្ឌ រួមទាំងដែនកំណត់ប្រាក់ភ្នាល់អតិបរមា និងតម្រូវការហាងឆេងអប្បបរមា។

ហាងឆេងដែលប្រសើរឡើង

ហាងឆេងដែលប្រសើរឡើងគឺជាប្រាក់រង្វាន់ដែលផ្តល់នូវហាងឆេងខ្ពស់ជាងហាងឆេងធម្មតាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់មួយ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើហាងឆេងធម្មតាសម្រាប់ក្រុមដើម្បីឈ្នះគឺ 2.0 ប្រាក់រង្វាន់ហាងឆេងដែលប្រសើរឡើងអាចផ្តល់ហាងឆេង 3.0 សម្រាប់ក្រុមដូចគ្នាដើម្បីឈ្នះ។ ប្រាក់រង្វាន់ហាងឆេងដែលប្រសើរឡើងជាធម្មតាមកជាមួយលក្ខខណ្ឌ រួមទាំងដែនកំណត់ប្រាក់ភ្នាល់អតិបរមា និងតម្រូវការហាងឆេងអប្បបរមា។

របៀបទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃពី eSports Bookmaker

ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃពីអ្នកភ្នាល់ eSports សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

 • ចុះឈ្មោះគណនីជាមួយអ្នកបង្កើតសៀវភៅដោយផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដូចជាឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត។
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីរបស់អ្នកដោយផ្តល់ឱ្យអ្នកកក់នូវច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក និងភស្តុតាងនៃអាសយដ្ឋាន ដូចជាវិក្កយបត្រឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជាដើម។
 • ធ្វើការដាក់ប្រាក់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ប្រសិនបើចាំបាច់ ដើម្បីទាមទារប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ។
 • បើកដំណើរការប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃដោយធ្វើតាមការណែនាំរបស់អ្នកភ្នាល់ ដែលអាចរួមបញ្ចូលការដាក់ភ្នាល់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឬបញ្ចូលលេខកូដប្រាក់រង្វាន់។
 • ប្រើប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីដាក់ការភ្នាល់លើព្រឹត្តិការណ៍កីឡា eSports ដែលអ្នកចូលចិត្ត ដោយធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកភ្នាល់។

សរុបមក ប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ គឺជាប្រភេទប្រាក់រង្វាន់ដ៏ពេញនិយមដែលផ្តល់ជូនដោយអ្នកភ្នាល់ eSports។ ពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងដាក់ការភ្នាល់ដោយមិនប្រថុយនឹងប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ហើយមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នា រួមទាំងការភ្នាល់មិនគិតថ្លៃដាក់ប្រាក់ ការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃដែលត្រូវគ្នា ការភ្នាល់គ្មានហានិភ័យ និងហាងឆេងដែលប្រសើរឡើង។ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ អ្នកលេងត្រូវចុះឈ្មោះគណនីជាមួយអ្នកភ្នាល់ ផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីរបស់ពួកគេ ធ្វើការដាក់ប្រាក់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ធ្វើឱ្យប្រាក់រង្វាន់សកម្ម និងប្រើវាដើម្បីដាក់ភ្នាល់លើព្រឹត្តិការណ៍កីឡា eSports ដែលពួកគេចូលចិត្ត។

ប្រភេទផ្សេងទៀតនៃប្រាក់រង្វាន់ដែលអ្នកអាចមើល

លេខកូដប្រាក់រង្វាន់

លេខកូដប្រាក់រង្វាន់គឺជាលេខកូដពិសេសដែលអ្នកលេងអាចប្រើដើម្បីទាមទារប្រាក់រង្វាន់នៅកាស៊ីណូអនឡាញ។ កូដទាំងនេះជាធម្មតាត្រូវបានផ្តល់ដោយកាស៊ីណូ ហើយអាចត្រូវបានរកឃើញនៅលើគេហទំព័ររបស់កាស៊ីណូ ឬនៅក្នុងអ៊ីមែលផ្សព្វផ្សាយ។ អ្នកលេងត្រូវបញ្ចូលលេខកូដនៅក្នុងវាលដែលបានកំណត់ដើម្បីទាមទារប្រាក់រង្វាន់។

គ្មានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់

ប្រាក់រង្វាន់គ្មានដាក់ប្រាក់ គឺជាប្រភេទប្រាក់រង្វាន់ដែលមិនតម្រូវឱ្យអ្នកលេងដាក់ប្រាក់។ ប្រាក់រង្វាន់ទាំងនេះជាធម្មតាមានតិចតួច ប៉ុន្តែពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងសាកល្បងកាស៊ីណូ ឬសៀវភៅកីឡាដោយមិនប្រថុយលុយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ មិនមានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ច្រើនតែមានតម្រូវការភ្នាល់តឹងរ៉ឹង និងដែនកំណត់ដកប្រាក់។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីសាកល្បងសៀវភៅកីឡាអនឡាញដោយមិនប្រថុយនឹងប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសគេហទំព័រភ្នាល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការលេង។ eSportsRanker គឺជាអាជ្ញាធរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មភ្នាល់ ហើយបន្ទាប់ពីបានគិតគូរពីកត្តាជាច្រើន យើងបានចាត់ថ្នាក់ និងវាយតម្លៃម៉ាកយីហោ។ យើងនឹងពិនិត្យមើលចំណាត់ថ្នាក់នាពេលអនាគត ដើម្បីធានាថាយើងណែនាំម៉ាកត្រឹមត្រូវ។

About the author
Keisha Bailey
Keisha BaileyAreas of Expertise:
ប្រាក់រង្វាន់
About

Keisha Bailey ដែលជាត្បូងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រទេសហ្សាម៉ាអ៊ីក បានកើនឡើងជាអាជ្ញាធរច្បាស់លាស់លើប្រាក់រង្វាន់កាស៊ីណូអនឡាញ។ ជាមួយនឹងការផ្តោតឡាស៊ែរលើការបង្កើនចំនួនអ្នកលេង ការវិភាគរបស់ Keisha បានក្លាយទៅជាមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់អ្នកលេងហ្គេម។

Send email
More posts by Keisha Bailey

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីកាស៊ីណូ

តើប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការភ្នាល់ eSports គឺជាអ្វី?

ការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃគឺជាប្រភេទប្រាក់រង្វាន់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងដាក់ការភ្នាល់ដោយមិនប្រថុយនឹងប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ប្រាក់រង្វាន់ជាធម្មតាត្រូវបានផ្តល់ជូនជាប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ ឬការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់អ្នកលេងដែលមានស្រាប់។ ចំនួននៃការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃប្រែប្រួលអាស្រ័យលើគេហទំព័រ និងការផ្សព្វផ្សាយ។

តើខ្ញុំអាចទាមទារប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការភ្នាល់ eSports យ៉ាងដូចម្តេច?

ដើម្បីទាមទារប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះគណនីជាមួយគេហទំព័រដែលផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់។ នៅពេលដែលអ្នកបានបង្កើតគណនីមួយ អ្នកនឹងត្រូវដាក់ប្រាក់ និងដាក់ភ្នាល់លើព្រឹត្តិការណ៍កីឡា eSports ដែលមានសិទ្ធិ។ ការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកនៅពេលដែលការភ្នាល់ត្រូវបានទូទាត់។

តើអ្វីជាលក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការភ្នាល់ eSports?

លក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃប្រែប្រួលអាស្រ័យលើគេហទំព័រ និងការផ្សព្វផ្សាយ។ គេហទំព័រខ្លះតម្រូវឱ្យអ្នកលេងប្រើការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ ខណៈពេលដែលគេហទំព័រខ្លះទៀតអាចមានការរឹតបន្តឹងលើប្រភេទនៃការភ្នាល់ដែលអាចដាក់ជាមួយនឹងការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការអានលក្ខខណ្ឌដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលទាមទារប្រាក់រង្វាន់។

តើខ្ញុំអាចដកការឈ្នះរបស់ខ្ញុំពីប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការភ្នាល់ eSports បានទេ?

បាទ/ចាស អ្នកអាចដកការឈ្នះរបស់អ្នកពីប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ នៅពេលដែលអ្នកបានបំពេញតាមតម្រូវការនៃការភ្នាល់។ លក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់ប្រែប្រួលអាស្រ័យលើគេហទំព័រ និងការផ្សព្វផ្សាយ ប៉ុន្តែជាទូទៅពួកគេតម្រូវឱ្យអ្នកលេងដាក់ចំនួនជាក់លាក់នៃការភ្នាល់ ឬភ្នាល់ចំនួនប្រាក់ជាក់លាក់មួយ មុនពេលពួកគេអាចដកការឈ្នះរបស់ពួកគេ។

តើប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការភ្នាល់ eSports មានសម្រាប់អ្នកលេងទាំងអស់ទេ?

ប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃជាធម្មតាមានសម្រាប់អ្នកលេងថ្មីដែលចុះឈ្មោះគណនីជាមួយគេហទំព័រដែលផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់។ ការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនក៏អាចមានសម្រាប់អ្នកលេងដែលមានស្រាប់ផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពអាចរកបាននៃប្រាក់រង្វាន់អាចត្រូវបានដាក់កម្រិតនៅក្នុងប្រទេស ឬតំបន់មួយចំនួន។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌនៃការផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានសិទ្ធិទាមទារប្រាក់រង្វាន់ដែរឬទេ។