ព័ត៌មាន

February 13, 2024

គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ Persona នៅក្នុង Persona 3 ឡើងវិញ៖ បង្កើតក្រុមក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងមនុស្សប្លែកៗជាង 150 នាក់

Vannak Siv
WriterVannak SivWriter

Persona 3 Reload ផ្តល់ជូននូវជម្រើសដ៏ច្រើននៃ Personas ជាង 150 សម្រាប់អ្នកលេងដើម្បីបង្កើតក្រុមសុបិនរបស់ពួកគេនៅជុំវិញ។ Personas ទាំងនេះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា 22 Arcanas ដែលនីមួយៗត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹង Social Link ជាក់លាក់ដែលអ្នកលេងត្រូវតែអភិវឌ្ឍ។

គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ Persona នៅក្នុង Persona 3 ឡើងវិញ៖ បង្កើតក្រុមក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងមនុស្សប្លែកៗជាង 150 នាក់

ការយល់ដឹងអំពី Arcanas

នៅក្នុង Persona 3 Reload, Personas ទាំងអស់អាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបញ្ជីមួយក្នុងចំណោម 22 Arcanas ។ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាការបញ្ចូលគ្នារវាង Personas ផ្សេងគ្នានឹងនាំឱ្យ Persona ថ្មីពី Arcana ផ្សេងគ្នា។ នេះអាចធ្វើឱ្យវាមានការលំបាកក្នុងការតាមដានថាតើ Personas ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Arcana មួយណា ជាពិសេសនៅពេលដែលត្រូវការសម្រាប់តំណភ្ជាប់សង្គមជាក់លាក់។

ដើម្បីធ្វើឱ្យអ្វីៗកាន់តែងាយស្រួល បញ្ជី Persona របស់យើងបែងចែក Personas ទាំងអស់ដោយ Arcana របស់ពួកគេ ដោយផ្តល់នូវកម្រិតអប្បបរមាដែលត្រូវការដើម្បីបញ្ចូលពួកវា និង Personas ដែលងាយស្រួលបំផុតក្នុងការប្រើជាសមា្ភារៈបញ្ចូលគ្នា។ បញ្ជីដ៏ទូលំទូលាយនេះគឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកលេងដែលស្វែងរក Persona ជាក់លាក់មួយ។

The Fool Arcana

Fool Arcana តំណាងដោយលេខសូន្យ គឺជាកាតតំណាងរបស់ក្រុម។ វាមានលក្ខណៈចម្រុះនៃ Personas ដែលមានជំនាញវាយលុក និងការពារផ្សេងៗគ្នា។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Orpheus Telos (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 91)
 • Susano-o (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 77)
 • Loki (កម្រិតដែលត្រូវការ: 69)
 • Decarabia (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 54)
 • Ose (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 41)
 • សាយសត្វខ្មៅ (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៣៧)
 • កងពល (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ២៦)
 • Slime (កម្រិតដែលត្រូវការ: 12)
 • Orpheus (សមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិក SEES)

វេទមន្ត Arcana

Magician Arcana ដែលតំណាងដោយលេខ 1 មាន Personas ដែលមានស្ថិតិវេទមន្តខ្ពស់ដែលធ្វើឱ្យពួកគេជាអ្នកចែកចាយការខូចខាតវេទមន្តដ៏ល្អ។ ពួកគេក៏ដើរតួជាតួអង្គគាំទ្រដ៏ល្អផងដែរ។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Futsunushi (កម្រិតដែលត្រូវការ: 74)
 • Surt (កម្រិតដែលត្រូវការ: 60)
 • Rangda (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 50)
 • Orobas (កម្រិតដែលត្រូវការ: 39)
 • Sati (កម្រិតដែលត្រូវការ: 29)
 • Hua Po (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 19)
 • Pyro Jack (កម្រិតដែលត្រូវការ: 15)
 • Jack Frost (កម្រិតដែលត្រូវការ: 8)

មហាបូជាចារ្យ Arcana

High Priestess Arcana តំណាងដោយលេខ 2 មានការគាំទ្រខ្លាំង Personas ជាមួយនឹងស្ថិតិវេទមន្តខ្ពស់។ ពួកគេពូកែទាំងផ្នែកគាំទ្រ និងការដោះស្រាយការខូចខាតបន្ទាប់បន្សំ។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Scathach (កម្រិតដែលត្រូវការ: 75)
 • Kikuri-Hime (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 61)
 • Parvati (កម្រិតដែលត្រូវការ: 48)
 • គង្គា (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៤១)
 • Sarasvati (កម្រិតដែលត្រូវការ: 32)
 • Pixie ខ្ពស់ (កម្រិតដែលត្រូវការ: 20)
 • Unicorn (កម្រិតដែលត្រូវការ: 11)

ព្រះចៅអធិរាជ Arcana

ព្រះចៅអធិរាជ Arcana តំណាងដោយលេខ 3 គឺពោរពេញទៅដោយបុគ្គលដែលផ្តោតលើការប្រមាថដែលដោះស្រាយទាំងការខូចខាតខាងរាងកាយនិងវេទមន្ត។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • អាលីឡាត (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៨៤)
 • ម្តាយ Harlot (កម្រិតដែលត្រូវការ: 77)
 • Skadi (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 68)
 • Gabriel (កម្រិតដែលត្រូវការ: 62)
 • Hariti (កម្រិតដែលត្រូវការ: 48)
 • Yaksini (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៣២)
 • Leanan Sidhe (កម្រិតដែលត្រូវការ: 21)

អធិរាជ Arcana

អធិរាជ Arcana ដែលតំណាងដោយលេខបួនគឺស្រដៀងទៅនឹង Empress Arcana ទាក់ទងនឹង Personas ដែលផ្តោតលើបទល្មើស។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Odin (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៧៤)
 • Barong (កម្រិតដែលត្រូវការ: 63)
 • Belphegor (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 53)
 • Naga Raja (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 43)
 • King Frost (កម្រិតដែលត្រូវការ: 34)
 • Take-Mikazuchi (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 23)
 • Oberon (កម្រិតដែលត្រូវការ: 16)

ហេរ៉ូហ្វាន់ អាកាណា

Hierophant Arcana តំណាងដោយលេខ 5 មានជំនាញក្នុងការធ្វើឱ្យមានស្ថានភាពឈឺចាប់ខណៈពេលដែលដោះស្រាយការខូចខាតវេទមន្ត។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Kohryu (កម្រិតដែលត្រូវការ: 71)
 • Daisoujou (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 59)
 • Mishaguji (កម្រិតដែលត្រូវការ: 48)
 • Thoth (កម្រិតដែលត្រូវការ: 40)
 • Flauros (កម្រិតដែលត្រូវការ: 33)
 • Shiisaa (កម្រិតដែលត្រូវការ: 23)
 • Berith (កម្រិតដែលត្រូវការ: 13)

The Lovers Arcana

The Lovers Arcana តំណាងដោយលេខប្រាំមួយ មានការគាំទ្រដ៏មានឥទ្ធិពល និងអ្នកដោះស្រាយការខូចខាតធាតុ។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Cybele (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 67)
 • Raphael (កម្រិតដែលត្រូវការ: 60)
 • ទីតានី (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 49)
 • Saki Mitama (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៣៦)
 • មហាក្សត្រី Medb (កម្រិតដែលត្រូវការ: 28)
 • Narcissus (កម្រិតដែលត្រូវការ: 23)
 • Tam Lin (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 13)

Chariot Arcana

Chariot Arcana ដែលតំណាងដោយលេខ 7 មានលក្ខណៈពិសេសខាងរាងកាយនិងការខូចខាតវេទមន្ត។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Thor (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 64)
 • Koumokuten (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 52)
 • Shiki-Ouji (កម្រិតដែលត្រូវការ: 45)
 • អូនី (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៣១)
 • Mithras (កម្រិតដែលត្រូវការ: 24)
 • Zouchouten (កម្រិតដែលត្រូវការ: 14)

យុត្តិធម៌ Arcana

Justice Arcana តំណាងដោយលេខប្រាំបី មាន Personas ដែលមានការខូចខាតពន្លឺខ្លាំង ចលនា instakill និងជំនាញព្យាបាល។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • មិលគីស្សាដែក (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៦៦)
 • បល្ល័ង្ក (កម្រិតដែលត្រូវការ: 52)
 • Dominion (កម្រិតដែលត្រូវការ: 42)
 • គុណធម៌ (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៣២)
 • ថាមពល (កម្រិតដែលត្រូវការ: 25)
 • គោលការណ៍ (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ១៦)
 • Archangel (កម្រិតដែលត្រូវការ: 10)

ហេមិត អាកាណា

Hermit Arcana ដែលតំណាងដោយលេខប្រាំបួន មានតួរលេខអាថ៌កំបាំង និងសត្វមកពីទេវកថាផ្សេងៗគ្នា។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • អារ៉ាហាបាគី (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៦៨)
 • Kumbhanda (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 61)
 • Nebiros (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 52)
 • Kurama Tengu (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 46)
 • ដាគីនី (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៣៨)
 • Mothman (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៣១)
 • Lamia (កម្រិតដែលត្រូវការ: 25)

សំណាង Arcana

Fortune Arcana តំណាងដោយលេខ 10 មានអ្នកចែកចាយខ្យល់ខ្លាំង និងទឹកកក។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Lakshmi (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៧៣)
 • ណន (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៦៥)
 • Atropos (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 56)
 • Lachesis (កម្រិតដែលត្រូវការ: 44)
 • Kushi Mitama (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 28)
 • Sandman (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 20)
 • Fortuna (កម្រិតដែលត្រូវការ: 15)

កម្លាំង Arcana

កម្លាំង Arcana តំណាងដោយលេខ 11 រួមមានប្រភេទផ្សេងគ្នានៃអ្នកចែកចាយការខូចខាតរាងកាយ។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Atavaka (កម្រិតដែលត្រូវការ: 72)
 • កាលី (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៦៣)
 • Siegfried (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 54)
 • White Rider (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 46)
 • ហនុមាន (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៣៦)
 • Jikokuten (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 29)
 • Matador (កម្រិតដែលត្រូវការ: 22)

The Hanged Man Arcana

The Hanged Man Arcana តំណាងដោយលេខ 12 មាន ​​Dark Damage Personas ដែលមានជំនាញសម្លាប់ភ្លាមៗ។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Attis (កម្រិតដែលត្រូវការ: 73)
 • Hell Biker (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 65)
 • ម៉ាដា (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៥៧)
 • Hecatoncheires (កម្រិតដែលត្រូវការ: 47)
 • វ៉ាស៊ូគី (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៣៨)
 • Orthrus (កម្រិតដែលត្រូវការ: 27)
 • Take-Minakata (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 20)

ការស្លាប់ Arcana

Death Arcana តំណាងដោយលេខ 13 មានលក្ខណៈពិសេស Personas ដែលតំណាងឱ្យទិដ្ឋភាពផ្សេងគ្នានៃការស្លាប់។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Thanatos (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 78)
 • អាលីស (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៦៨)
 • Mot (កម្រិតដែលត្រូវការ: 58)
 • Samael (កម្រិតដែលត្រូវការ: 41)
 • Loa (កម្រិតដែលត្រូវការ: 33)
 • Pale Rider (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 23)
 • Pisaca (កម្រិតដែលត្រូវការ: 15)

Temperance Arcana

Temperance Arcana តំណាងដោយលេខ 14 មានថាមពលធាតុដ៏មានឥទ្ធិពល។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Yurlungur (កម្រិតដែលត្រូវការ: 71)
 • Byakko (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៦៣)
 • Suzaku (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 55)
 • Okuninushi (កម្រិតដែលត្រូវការ: 44)
 • Seiryu (កម្រិតដែលត្រូវការ: 38)
 • Genbu (កម្រិតដែលត្រូវការ: 30)
 • Mitra (កម្រិតដែលត្រូវការ: 22)

អារក្ស Arcana

Devil Arcana តំណាងដោយលេខ 15 បង្ហាញពីអ្នកចែកចាយ Dark Damage ដ៏មានឥទ្ធិពល និងអ្នកបង្កជំងឺ។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Beelzebub (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 81)
 • អាបាដុន (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៧៦)
 • លីលីត (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៦៥)
 • Pazuzu (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 56)
 • Succubus (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 47)
 • Incubus (កម្រិតដែលត្រូវការ: 37)
 • Baphomet (កម្រិតដែលត្រូវការ: 30)
 • Mokoi (កម្រិតដែលត្រូវការ: 18)

អគារ Arcana

Tower Arcana តំណាងដោយលេខ 16 រួមមានអ្នកចែកចាយការខូចខាតវេទមន្តខ្លាំង។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • ឈីយូ (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៨៦)
 • ព្រះសិវៈ (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៨២)
 • ម៉ាសាកាដូ (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៧៩)
 • ម៉ារ៉ា (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៧៥)
 • Qitian Dasheng (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៦៧)
 • Bishmonten (កម្រិតដែលត្រូវការ: 60)
 • Cu Chulainn (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 40)

ផ្កាយ Arcana

ផ្កាយ Arcana តំណាងដោយលេខ 17 មានសត្វសេឡេស្ទាលដែលមានការខូចខាតវេទមន្តផ្តោតលើការខូចខាតដោយភ្លើងនិងខ្យល់។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Helel (កម្រិតដែលត្រូវការ: 88)
 • ភពសៅរ៍ (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៧៦)
 • Houou (កម្រិតដែលត្រូវការ: 70)
 • Garuda (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 64)
 • Ganesha (កម្រិតដែលត្រូវការ: 51)
 • Kaiwan (កម្រិតដែលត្រូវការ: 42)
 • Setanta (កម្រិតដែលត្រូវការ: 29)

ព្រះច័ន្ទ Arcana

ព្រះច័ន្ទ Arcana តំណាងដោយលេខ 18 រួមមានសត្វសេឡេស្ទាលដែលមានការខូចខាតវេទមន្តផ្តោតលើការខូចខាតទឹកកកនិងអគ្គិសនី។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Sandalphon (កម្រិតដែលត្រូវការ: 80)
 • Baal Zebul (កម្រិតដែលត្រូវការ: 72)
 • សេត (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៦២)
 • Chernobog (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 56)
 • Dionysus (កម្រិតដែលត្រូវការ: 49)
 • Girimekhala (កម្រិតដែលត្រូវការ: 39)
 • Yamata-no-Orochi (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 25)

ព្រះអាទិត្យ Arcana

ព្រះអាទិត្យ Arcana ដែលតំណាងដោយលេខ 19 មានសត្វសេឡេស្ទាលដែលមានការខូចខាតវេទមន្តផ្តោតលើពន្លឺនិងការខូចខាតដ៏អស្ចារ្យ។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Asura (កម្រិតដែលត្រូវការ: 85)
 • ព្រះវិស្ណុ (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៧៨)
 • Horus (កម្រិតដែលត្រូវការ: 67)
 • Jatayu (កម្រិតដែលត្រូវការ: 55)
 • Quetzalcoatl (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៤៥)
 • ផ្គរលាន់ (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៣៥)
 • Yatagarasu (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ 24)

ការវិនិច្ឆ័យ Arcana

ការវិនិច្ឆ័យ Arcana ដែលតំណាងដោយលេខ 20 មានលក្ខណៈពិសេស Personas ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងហ្គេម។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • ព្រះមេស្ស៊ី (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៩១)
 • លូស៊ីហ្វើរ (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៨៩)
 • សាតាំង (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៨២)
 • Michael (កម្រិតដែលត្រូវការ: 70)
 • ត្រែ (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៥៩)
 • Anubis (កម្រិតដែលត្រូវការ: 40)

អ៊ីអន អាកាណា

Aeon Arcana តំណាងដោយលេខ 21 គឺជា Social Link ចុងក្រោយដើម្បីដោះសោ។ Personas គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង Arcana នេះរួមមាន:

 • Metatron (កម្រិតដែលត្រូវការ: 91)
 • Ardha (កម្រិតដែលត្រូវការ: 90)
 • ព្រះសិវៈ (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៨៦)
 • ព្រះវិស្ណុ (កម្រិតដែលត្រូវការ៖ ៨៤)

ជាមួយនឹងការណែនាំដ៏ទូលំទូលាយនេះចំពោះ Personas ក្នុង Persona 3 Reload អ្នកលេងអាចបង្កើតក្រុមក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងធ្វើឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ។ មិនថាអ្នកកំពុងស្វែងរកអំណាចវាយលុក តួអង្គគាំទ្រ ឬអ្នកចែកបៀដែលខូចខាតនោះទេ វាមាន Persona សម្រាប់គ្រប់ទម្រង់លេង។ រុករកបញ្ជីឈ្មោះដ៏ច្រើនរបស់ Personas ហើយបញ្ចេញសក្តានុពលពិតរបស់ពួកគេ។!

About the author
Vannak Siv
Vannak Siv
អំពី

វណ្ណក្រចាបន្ទូលមកពីកាមពត ហើយរស់នៅភ្នំពេញ។ គាត់ជាអ្នកមានភាពចូលចិត្តក្នុងការលេងហ្គេម និងបកប្រែភាសា។ គាត់ធ្វើការបកប្រែកម្មវិធីហ្គេមនៅកម្ពុជា និងបង្កើតការទាក់ទាញជាមួយគេហទំព័រប្រាណការណ៍។

Send email
More posts by Vannak Siv
undefined is not available in your country. Please try:

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

The Epic Crossover: Dragonsteel របស់ Brandon Sanderson ចូលទៅក្នុង League of Legends Arena
2024-06-04

The Epic Crossover: Dragonsteel របស់ Brandon Sanderson ចូលទៅក្នុង League of Legends Arena

ព័ត៌មាន