អាជ្ញាប័ណ្ណ

Alderney Gambling Control Commission

ពិភពនៃកីឡាអេឡិចត្រូនិកមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ដោយទាក់ទាញអ្នកលេងនិងអ្នកទស្សនារាប់លាននាក់ជុំវិញពិភពលោក។ នៅពេលដែលប្រជាប្រិយភាពនៃកីឡា esports បន្តកើនឡើង តម្រូវការសម្រាប់បទប្បញ្ញត្តិ និងអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់។ ចូលទៅកាន់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងការលេងល្បែង Alderney (AGCC) ដែលជាស្ថាប័ននិយតកម្មដ៏លេចធ្លោមួយដែលបានដាក់ខ្លួនជាច្រកចេញចូលសម្រាប់ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ esports ។

បង្ហាញច្រើនជាងនេះ